Hora de TREBALL PERSONAL i REFORÇ

  Els dimecres de 9 a 10 els alumnes disposen d'una hora de treball personal, alguns dimecres he dirigit més aquesta estona ja que calia realitzar alguna feina més laboriosa com per exemple un mapa, o esquema. D'altres estones he donat quatre pinzellades de prioritats. Està clar que en aquesta estona els hem d'ajudar i ells s'han d'esforçar en redistribuir-se la feina.

Cal que l'estudi hi entri també en aquesta franja horària. Cal informar que supervisant aquesta hora hi és a l'aula Concepció Pardo. Aquesta és una estona de silenci i treball individual.

      Per altra banda, jo tinc la possibilitat de parlar amb  els alumnes d'aspectes més tutorials o purament de continguts. Ja vaig començar amb alguns alumnes per reforçar algun aspecte concret en funció d'algunes demandes d'ells mateixos. A partir del dimecres 9 de novembre inicio una manera diferent de gestionar aquesta hora de la qual disposo: els agrupaments flexibles. En funció de les dades de les quals disposo del rendiments dels alumnes a les àrees de Català i Matemàtiques, he configurat  3 grups de nivells. En  principi hi haurà un grup que hi serà a l'aula, ja que han manifestat prou recursos personals acreditats en el rendiment.Possiblement més endavant els agafaré per ampliar algun contingut. Les 2/3 parts de la classe formaran els altres dos grups. Un grup d'alumnes amb un rendiment baix en els controls,proves i dades i un altre grup que amb alguna orientació podran avançar progressivament.

L'objectiu ja l'endevineu, arribar més a l'alumne, en grups de 7 a 9 persones el treball serà més operatiu. Les primeres sessions es basaran en un reforç de l'accentuació i un repàs de múltiples i divisors. Aquesta divisió dels grups no es inamovible, ja que al llarg del trimestre poden haver-hi canvis del seus membres. Potser que encarregui feina des d'aquest reforç.

Un altre àmbit és el tutorial, on l'orientació ,si l'alumne té algun problema, vol ser l'eina per tal d'ajudar-lo. A més d'aquesta estona existeixen altres moments amb els quals puc parlar amb l'alumne. Podrà ser que la conveniència de realitzar un control en algun moment pugui fer variar la sessió ja que els dimecres només entro a l'aula  de 9 a 10 i de 3 a 4 anem a ordinadors mig grup i de 4 a 5 l'altre mig grup.

Xavi Medina

xavier_m@casp.fje.edu

Benvinguda i entrevistes

En primer terme donar-vos la benvinguda a aquest espai d'informació, reflexió  i comunicació. Al mateix temps us passo a informar dels horaris d'entrevistes:

  • Dimarts: 11.15 h - 12.00 h  /  16.10 - 17.00 h
  • Dimecres: 10.00 h - 11.00 h   /  11.45 - 12.15
  • Dijous: 11.15 h - 12.15 h   /  15.00 h - 17.00 h